Trong phần này, quý vị có thể tìm hiểu về các dịch vụ của chúng tôi, những tin tức mới nhất, những hoạt động và sự kiện sắp diễn ra, những cải tiến liên tục trong tương lai, những câu chuyện, v.v. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua 08 9328 3988 để biết thêm thông tin.

Các thông tin hữu ích về các loại dịch vụ và cách liên hệ có thể tải về bằng bản điện tử.

Sống Khoẻ mạnh hơn là bản tin hàng quý của chúng tôi – vì độc giả của chúng tôi có gốc gác khác nhau, bản tin được dịch ra ba ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Việt. Mỗi bản tin bao quát những sự kiện quan trọng của CAC, những tin tức và thông tin về chăm sóc cộng đồng và người cao niên cũng như những sự kiện sắp diễn ra.